Πληροφορίες για τον κάτοχο

Οι πληροφορίες για τον κάτοχο είναι διαθέσιμες σε αρκετές διαφορετικές μορφές. Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου και στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars. Υπάρχει επίσης ένας ψηφιακός οδηγός Quick Guide1, ο οποίος είναι προσβάσιμος από το εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη. Υπάρχει ένα παράρτημα του εγχειριδίου κατόχου στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, που περιέχει ένα σύνολο από επιλεγμένες πρακτικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας φανεί χρήσιμο να τις έχετε εύκαιρες σε περίπτωση που δεν εφικτό ή πρακτικό να διαβάσετε κείμενο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου,π.χ. αν πρέπει να αλλάξετε ένα ελαστικό.

Η κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου, πατήστε iCup-2037-App view symbol και στη συνέχεια πατήστε iCup--2037-Owners manual. Εδώ υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για οπτική πλοήγηση, με εικόνες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες είναι αναζητήσιμες και επίσης χωρίζονται σε κατηγορίες.

 Σημείωση

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.

Ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars

Περισσότερες πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Volvo Cars και στον δικτυακό τόπο υποστήριξης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα volvocars.com/intl/support και επιλέξτε τη χώρα σας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για τις περισσότερες αγορές.

Ο δικτυακός τόπος υποστήριξης περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών και τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

Έντυπες πληροφορίες

Υπάρχει ένα παράρτημα του εγχειριδίου κατόχου στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, που περιέχει μια σύνοψη από σημαντικές και πρακτικές πληροφορίες.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού που έχει επιλεγεί, την αγορά κ.λπ., ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες και σε έντυπη μορφή στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε να παραγγείλετε το σχετικό παράρτημα. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για την παραγγελία.

 Σημαντικό

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι επίσης σημαντικό το όχημα να συντηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo στις πληροφορίες κατόχου.

Αν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη και σε άλλες πηγές διαφέρουν, ισχύουν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.

 Σημείωση

Αν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη και σε άλλες πηγές διαφέρουν, ισχύουν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.
  1. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.