Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Keyless entry*

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για τη λειτουργία εισόδου Keyless.
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Χειριστήρια.
Επιλέξτε τη ρύθμιση για το ξεκλείδωμα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.