Αλλαγή στόχου με τις λειτουργίες του Cruise control

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα υποστήριξης οδηγού Pilot Assist* διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Αλλαγή στόχου

P5-1507-Adaptie Cruise Control, change of target
Εάν το στοχοθετημένο προπορευόμενο όχημα ξαφνικά στρίψει (σε κάποια έξοδο), μπορεί πιο μπροστά να υπάρχουν σταματημένα οχήματα.

Όταν το Pilot Assist ακολουθεί ένα άλλο όχημα με ταχύτητα κάτω από 30 km/h (20 mph) και αλλάξει στόχο, από κινούμενο σε σταματημένο όχημα, το Pilot Assist θα επιβραδύνει λόγω του σταματημένου οχήματος.

 Προειδοποίηση

Όταν το Pilot Assist ακολουθεί ένα άλλο όχημα με ταχύτητα πάνω από 30 km/h (20 mph) περίπου και αλλάξει στόχο, από κινούμενο σε σταματημένο αυτοκίνητο, το Pilot Assist θα αγνοήσει το σταματημένο όχημα και αντί αυτού θα επιταχύνει μέχρι την αποθηκευμένη ταχύτητα.

  • Ο οδηγός πρέπει τότε να παρέμβει και να φρενάρει.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής με αλλαγή "στόχου"

Το Pilot Assist απενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση αναμονής:
  • όταν η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το Pilot Assist δεν μπορεί να αποφασίσει αν το αντικείμενο στόχος είναι σταματημένο όχημα ή κάποιο άλλο αντικείμενο, π.χ. αναβαθμός.
  • όταν ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το προπορευόμενο όχημα στρίψει σε κάποια έξοδο, με αποτέλεσμα το Pilot Assist να μην έχει πλέον μπροστά του κάποιο όχημα να ακολουθήσει.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.