Πρόγραμμα σέρβις της Volvo

Για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και αξιόπιστο, τηρείτε το πρόγραμμα σέρβις της Volvo που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.

Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo τις εργασίες σέρβις και συντήρησης. Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν το προσωπικό, τα ειδικά εργαλεία και τα απαραίτητα εγχειρίδια σέρβις ώστε να παρέχουν άριστη ποιότητα σέρβις.

 Σημαντικό

Για να ισχύει η εγγύηση της Volvo, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.

Σέρβις και επισκευή

Πραγματοποιείτε τακτικά σέρβις στο αυτοκίνητο. Τηρείτε τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις της Volvo.

Εάν χρειάζεται επιθεώρηση και επισκευή, μόνο ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo μπορεί να πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες.

 Προειδοποίηση

Μην πραγματοποιείτε επισκευές εσείς οι ίδιοι σε αυτό το όχημα. Τα ηλεκτρικά καλώδια ή/και εξαρτήματα που έχουν αποσυνδεθεί πρέπει να επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο - συνιστάται εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.