Κρίκοι συγκράτησης φορτίου

Χρησιμοποιήστε τους τέσσερις κρίκους συγκράτησης φορτίου για να συνδέσετε ιμάντες, ώστε να στερεώσετε αντικείμενα στον χώρο αποσκευών.
P6-2222-XC40+XC40BEV-Load retaining eyelets

 Προειδοποίηση

Τα σκληρά, αιχμηρά ή βαριά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν στερεωθεί ή προεξέχουν, μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος.

Τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται πάντοτε με ζώνη ασφαλείας ή ιμάντες συγκράτησης φορτίων.