Πρόσδεση και απασφάλιση των ζωνών ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας τους πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Πρόσδεση των ζωνών ασφαλείας

Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας αργά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συστραφεί ή υποστεί ζημιά.

 Σημείωση

Η ζώνη ασφαλείας διαθέτει έναν μηχανισμό τύλιξης αδράνειας, ο οποίος ασφαλίζει στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • αν η ζώνη τραβηχτεί πολύ απότομα.
  • σε απότομο φρενάρισμα ή απότομη επιτάχυνση.
  • σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάρει μεγάλη κλίση.
  • κατά την οδήγηση σε κλειστές στροφές.
Ασφαλίστε τη ζώνη ασφαλείας πιέζοντας τη μεταλλική γλώσσα μέσα στην αντίστοιχη πόρπη.
Όταν η ζώνη ασφαλίσει, θα ακουστεί ένα δυνατό "κλικ".

 Προειδοποίηση

Εισάγετε πάντοτε το μεταλλικό έλασμα κάθε ζώνης ασφαλείας στη σωστή πόρπη. Διαφορετικά οι ζώνες ασφαλείας και οι πόρπες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν όπως προβλέπεται σε περίπτωση σύγκρουσης. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

Στα μπροστινά καθίσματα, η ζώνη ασφαλείας μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος.

P5-1507–Safety–Seat belt height adjuster

Πιέστε μαζί τις δύο πλευρές του στερέωσης και μετακινήστε τη ζώνη ασφαλείας πάνω ή κάτω.

Τοποθετήστε τη ζώνη όσο τον δυνατόν ψηλότερα χωρίς να τρίβεται στο λαιμό σας.

P5-1507–Safety–Seat belt over shoulder
Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να περνά πάνω από τον ώμο (όχι κάτω από το βραχίονα).

Τεντώστε το οριζόντιο τμήμα της ζώνης κατά μήκος της λεκάνης, τραβώντας το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας προς τον ώμο.

P5-1507–Safety–Seat belt over hips
Το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέπει να βρίσκεται χαµηλά (όχι πάνω από την κοιλιά).

 Προειδοποίηση

Κάθε ζώνη ασφαλείας προορίζεται για ένα άτομο μόνο.

 Προειδοποίηση

Πρέπει να θυμάστε να μην αναρτάτε ή αγκιστρώνετε τη ζώνη ασφαλείας σε άγκιστρα ή άλλα εσωτερικά σημεία στερέωσης, διότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει στη ζώνη να τεντωθεί σωστά.

 Προειδοποίηση

Φροντίστε ώστε οι ζώνες ασφαλείας να μην υποστούν ζημιά και μην εισάγετε άλλα αντικείμενα στην πόρπη. Διαφορετικά, οι ζώνες ασφαλείας και οι πόρπες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν όπως προβλέπεται σε περίπτωση σύγκρουσης. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

Απασφάλιση των ζωνών ασφαλείας

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στην πόρπη της ζώνης ασφαλείας και στη συνέχεια αφήστε τη ζώνη να τυλιχτεί.

Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν τυλιχθεί πλήρως, τροφοδοτήστε την με το χέρι μέσα στο μηχανισμό για να μην κρέμεται.