Ρύθμιση του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος*

Για μεγαλύτερη άνεση, μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος της έδρας του καθίσματος.

P6-2139-C40BEV-handle for adjusting thigh support
Χειριστήριο για τη ρύθμιση της έδρας του καθίσματος.
Πιάστε τη λαβή P5-Icon red circle 1 στην μπροστινή πλευρά του καθίσματος και τραβήξτε την προς τα πάνω.
Ρυθμίστε το μήκος της έδρας του καθίσματος.
Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι η έδρα του καθίσματος έχει φτάσει στη σωστή θέση.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.