Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.
P5-1507-Protective gogglesΝα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
P5-1507-Owner´s manualΠερισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.
P5-1507-Keep away from childrenΝα αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
P5-1507-Contains corrosive acidΗ μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.
P5-1507-Avoid smokingΠροφυλάσσετε την µπαταρία από σπινθήρες και γυμνή φλόγα.
P5-1507-Risk of explosionΚίνδυνος έκρηξης.
P5-1507-Recycle properlyΠρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.