Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου

Η δυνατότητα ρυμούλκησης και το φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου για την οδήγηση με τρέιλερ αναγράφονται στους πίνακες.

Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα

 Σημείωση

Όταν το βάρος του τρέιλερ υπερβαίνει τα 1800 kg, συνιστάται η χρήση αποσβεστήρων κραδασμών.
Τρέιλερ με φρέναΔιπλό μοτέρΜονό μοτέρ
Μέγ. βάρος (kg)18001500
Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg)100100

 Σημαντικό

Όταν οδηγείτε με τρέιλερ, επιτρέπεται να υπερβείτε το μικτό βάρος οχήματος του οχήματος (συμπ. του φορτίου στην κεφαλή του κοτσαδόρου) όχι περισσότερο από 100 kg (220 lbs), με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 100 km/h (62 mph). Οι νομικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας για το όχημα+τρέιλερ, όπως η ταχύτητα κ.λπ., πρέπει να τηρούνται.

 Σημείωση

Αν τα στοιχεία για το βάρος λείπουν από τον πίνακα, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα

Τρέιλερ χωρίς φρένα
Μέγ. βάρος (kg)750
Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg)50