Υποβοήθηση πέδησης σε στάση

Η υποβοήθηση πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα, για να συγκρατήσει το αυτοκίνητο ακίνητο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η υποβοήθηση πέδησης είναι διαθέσιμη ακόμη κι όταν η πέδηση σε στάση (Hold) είναι απενεργοποιημένη.

Η υποβοήθηση πέδησης ενεργοποιείται:

  • Σε στάση, αν επιλεγεί η σχέση D ή R και υπάρχει κίνδυνος το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την επιλεγμένη κατεύθυνση κίνησης
  • Σε στάση, αν η λειτουργία ερπυσμού απενεργοποιηθεί

Η υποβοήθηση πέδησης απενεργοποιείται:

  • Όταν επιλεγεί η σχέση D ή R και ο/η οδηγός πατήσει το πεντάλ γκαζιού
  • Όταν ο/η οδηγός επιλέγει τη σχέση N
Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα
  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • όταν ο/η οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας ή/και ανοίξει την πόρτα του οδηγού.
  • αν η λειτουργία Hold (πέδηση σε στάση) ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταματημένο για λίγο (περίπου 5–10 λεπτά).