Δείκτες φθοράς πέλματος στα ελαστικά

Οι δείκτες φθοράς πέλματος δείχνουν την κατάσταση του βάθους πέλματος των ελαστικών.
P5-1507-Tread wear indicators on the tyres

Ο δείκτης φθοράς πέλματος είναι ένα στενό, υπερυψωμένο στέλεχος, τοποθετημένο εγκάρσια στις διαμήκεις αυλακώσεις του πέλματος του ελαστικού. Στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού υπάρχουν τα γράμματα TWI (Tread Wear Indicator). Όταν το βάθος πέλματος του ελαστικού μειωθεί στα 1,6 mm (1/16 in), το πέλμα του ελαστικού θα έρθει στο ίδιο ύψος με τους δείκτες φθοράς πέλματος. Αντικαταστήστε τα ελαστικά με καινούργια το συντομότερο δυνατόν. Να θυμάστε ότι τα ελαστικά με πολύ μικρό βάθος πέλματος παρέχουν ελάχιστη πρόσφυση σε βροχή και χιόνι.

Σχετικά έγγραφα