Συμβουλές για τη χρήση του Apple® CarPlay®*

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του CarPlay®1.
  • Ενημερώστε το iPhone®2 σας με την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS και βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές έχουν ενημερωθεί.
  • Σε περίπτωση προβλήματος με το CarPlay, αποσυνδέστε το iPhone σας από τη θύρα USB και επανασυνδέστε την. Διαφορετικά, δοκιμάστε να κλείσετε την εφαρμογή στη συσκευή που δεν λειτουργεί και στη συνέχεια επανεκκινήστε την εφαρμογή ή επιχειρήστε να κλείσετε όλες τις εφαρμογές και να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.
  • Χρησιμοποιώντας το Siri®, μπορείτε να γράψετε/υπαγορεύσετε μηνύματα και να επιλέξετε εκφώνηση μηνυμάτων. Η εκφώνηση και η υπαγόρευση των μηνυμάτων γίνεται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις για το Siri. Όταν γράφετε/υπαγορεύετε μηνύματα, το κείμενο δεν εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, μόνο στο iPhone σας.
  • Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται όταν χρησιμοποιήσετε το CarPlay.
  • Το CarPlay λειτουργεί μόνο με το iPhone.

 Σημείωση

Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.
  3. 2 Τα Apple, CarPlay, iPhone και Siri είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Apple Inc.