Προορισμός στην εφαρμογή Google Maps

Υπάρχει η δυνατότητα να εισαγάγετε διάφορους τύπους προορισμών στην εφαρμογή Maps.

Μπορείτε να εισαγάγετε τους διαφορετικούς τύπους προορισμών στο πεδίο αναζήτησης. Εκτός από διευθύνσεις, μπορείτε να εισαγάγετε έναν συγκεκριμένο προορισμό, όπως ένα μουσείο, και να ζητήσετε οδηγίες έως τον προορισμό σας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε περισσότερες αναζητήσεις, π.χ. για σταθμούς φόρτισης, εστιατόρια και ξενοδοχεία, και στη συνέχεια να επιλέξετε ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης ως προορισμό και να λάβετε καθοδήγηση μέχρι το συγκεκριμένο σημείο.

Αν έχετε συνδέσει έναν λογαριασμό Google στο αυτοκίνητο, οι προορισμοί όπως Οικία, Εργασία, Αγαπημένα και οι τελευταίες αναζητήσεις που έχετε ορίσει σε άλλες συσκευές μπορούν να εμφανίζονται στην εφαρμογή Maps.

 Σημείωση

Αν η σύνδεση δεν είναι καλή, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά οι λειτουργίες.