Φώτα θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φώτα θέσης έτσι, ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου να μπορούν να δουν το αυτοκίνητο, αν είναι σταματημένο ή σταθμευμένο. Το φως θέσης ανάβει από τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στον μοχλοδιακόπτη.
P5/P6-2222-Stalk with turning ring in positionlight position
Περιστρεφόμενος δακτύλιος μοχλοδιακόπτη στη θέση για τα φώτα θέσης.

Γυρίστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στη θέση P5-1507 Symbol position light - ανάβουν τα φώτα θέσης (ταυτόχρονα ανάβει ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας).

Αν στο αυτοκίνητο είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα οδήγησης Drive, ανάβουν τα φώτα πορείας ημέρας αντί για τα μπροστινά φώτα θέσης.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο αλλά ο κινητήρας λειτουργεί, μπορείτε να γυρίσετε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στη θέση P5-1507 Symbol position light των φώτων θέσης από μια άλλη θέση, ώστε να ανάψουν μόνο τα φώτα θέσης αντί για άλλα φώτα.

Όταν οδηγείτε περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα με μέγ. ταχύτητα 10 km/h (περίπου 6 mph), ή αν η ταχύτητα υπερβεί τα 10 km/h (περίπου 6 mph), τα φώτα πορείας ημέρας ανάβουν. Ο οδηγός πρέπει να στρίψει αντίθετα από τη P5-1507 Symbol position light.

Αν η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίξει όταν έξω είναι σκοτάδι, ανάβουν τα πίσω φώτα θέσης (αν δεν έχουν ανάψει ήδη) για να προειδοποιήσουν τους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν από πίσω.