Προτεραιότητα μεταξύ της υπηρεσίας Volvo Assistance και του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να καλεί την υπηρεσία Volvo Assistance ή το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.1

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με την υπηρεσία Volvo Assistance ή με το τηλεφωνικό κέντρο δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης, όταν ενεργοποιηθεί η αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης ή όταν πατηθεί το κουμπί SOS.

Το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να επικοινωνεί πρώτα με την υπηρεσία Volvo Assistance.

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και επιλέξτε Χειριστήρια.
Πατήστε Περισσότερα, απενεργοποιήστε το Το κουμπί SOS καλεί τις υπηρ. έκτ. ανάγκης Volvo Cars.

 Σημείωση

Όταν δοθεί προτεραιότητα στην επικοινωνία με την υπηρεσία Volvo Assistance, μεταδίδονται περισσότερες πληροφορίες από το αυτοκίνητο και μπορεί να δοθεί πιο εκτενής βοήθεια, απ' ό,τι αν ως βασική επικοινωνία είχε οριστεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης. Αν η επικοινωνία με την υπηρεσία Volvo Assistance δεν είναι εφικτή, το αυτοκίνητο επικοινωνεί αντί αυτού με το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης.

Από την άλλη πλευρά, αν έχει δοθεί προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο του δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αλλά η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, δεν επιχειρείται επικοινωνία με την υπηρεσία Volvo Assistance αντί αυτού.

  1. 1 Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.