Προειδοποίηση για όριο ταχύτητας και κάμερες ελέγχου ταχύτητας από τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Οι Πληροφορίες οδικής σήμανσης περιλαμβάνουν επίσης επιμέρους λειτουργίες που μπορούν να προειδοποιήσουν τον/την οδηγό, αν υπερβεί το όριο ταχύτητας ή αν υπάρχουν κάμερες ελέγχου ταχύτητας1.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές.

Προειδοποίηση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Px-2037-iCup-Speed limit symbol

Ως προειδοποίηση ταχύτητας αναβοσβήνει το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού όταν το αυτοκίνητο υπερβεί το όριο ταχύτητας. Εκτός από την οπτική προειδοποίηση, μετά την έναρξη της οπτικής προειδοποίησης ακούγεται και μια ηχητική προειδοποίηση. Αυτή η προειδοποίηση μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από την απόκριση του πεντάλ2.

Προειδοποίηση για κάμερα ελέγχου ταχύτητας

VCC-2304-speed camera warning

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης και δεδομένα χάρτη1 μπορούν να ενημερώνουν τον/την οδηγό για επερχόμενες κάμερες ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χάρτης πλοήγησης για την τρέχουσα περιοχή περιέχει πληροφορίες για κάμερες ταχύτητας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι πληροφορίες για κάμερες ελέγχου ταχύτητας στον χάρτη πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις αγορές/περιοχές.
  3. 2 Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα.