Ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού

Ο φωτισμός στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ανάβει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη λειτουργία χρήσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό φωτισμό από την κεντρική οθόνη.

Ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού από την κεντρική οθόνη

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε Χειριστήρια.
Προσαρμόστε την απαραίτητη ρύθμιση για τον εσωτερικό φωτισμό.