Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Για να αλλάξετε σχέση, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μετακινείτε τον μοχλό εμπρός-πίσω, αλλά το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο για να αλλάξετε σχέση.

Μήνυμα στην οθόνη του οδηγού

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα, π.χ. Πατήστε πεντάλ φρένων για να ενεργοποιηθεί ο μοχλός ταχυτήτων.

Ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων δεν ενεργοποιείται μηχανικά.1

  1. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων