Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης*

Η λυχνία LED στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνει την κατάσταση της φόρτισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και την κατάσταση μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης1.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Λυχνία LED μονάδας ελέγχου2.
 1. P5-Icon red circle 1Λυχνία LED

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός του καλωδίου φόρτισης γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις και τις οδηγίες, διαβάζοντας τις συνοδευτικές οδηγίες.
LEDΚατάστασηΕρμηνείαΣυνιστώμενη ενέργεια
ΣβηστήΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία προς το καλώδιο φόρτισης.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την επίτοιχη πρίζα.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην επίτοιχη πρίζα ή χρησιμοποιήστε άλλη επίτοιχη πρίζα.
 3. Αν το μήνυμα παραμένει – απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.
Λευκό φωςΗ φόρτιση είναι εφικτή.Το καλώδιο φόρτισης είναι έτοιμο να συνδεθεί στο αυτοκίνητο.
Αν η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα αλλά η φόρτιση δεν είναι εφικτή:
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης.
 3. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα εντός 10 δευτερολέπτων περίπου – πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης και ύστερα από την επίτοιχη πρίζα.
 4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο φόρτισης στην επίτοιχη πρίζα και στη συνέχεια στην υποδοχή φόρτισης στο αυτοκίνητο.
 5. Αν το μήνυμα παραμένει – απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμαΦόρτιση σε εξέλιξη.

Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου έχει αρχίσει τη φόρτιση

Φόρτιση σε εξέλιξη.

Περιμένετε μέχρι το αυτοκίνητο να φορτιστεί εντελώς.
Ανάβει με κόκκινο χρώμαΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Προσωρινή βλάβη.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης.
 2. Περιμένετε λίγο.
 3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης.
 4. Αν το μήνυμα παραμένει – απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμαΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Σοβαρή βλάβη.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης και ύστερα από την επίτοιχη πρίζα.
 2. Περιμένετε λίγο.
 3. Συνδέστε ξανά το καλώδιο φόρτισης στην επίτοιχη πρίζα και στη συνέχεια στην υποδοχή φόρτισης στο αυτοκίνητο.
 4. Αν το μήνυμα παραμένει – απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Αφορά στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode 2.
 3. 2 LED (Light Emitting Diode)