Κωδικοί χρώματος

Η πινακίδα με τον κωδικό χρώματος βρίσκεται στη δεξιά κολόνα του αυτοκινήτου ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα και είναι ορατή όταν είναι ανοικτή η πίσω δεξιά πόρτα.

Κωδικός χρώµατος

iCup-23w17-Vehicle Identification Number label with annotation for color code - EU/OS
  1. P5-Icon red circle 1Κωδικός βαφής αμαξώματος
  2. P5-Icon red circle 2Οποιοσδήποτε δεύτερων κωδικός εξωτερικού χρώματος