Προδιαγραφές λαμπτήρων

Προδιαγραφές αντικαταστάσιμων λαμπτήρων.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο1 σε περίπτωση βλάβης σε άλλα εξαρτήματα εκτός των λαμπτήρων. Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED2, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

ΛειτουργίαW3Τύπος
Πίσω φλας21PY21W
Φως φρένων21H21W LL
Πίσω φώτα ομίχλης21H21W LL
  1. 1 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  2. 2 LED (Light Emitting Diode)
  3. 3 Watt