Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος

Είναι σημαντικό το παιδικό κάθισμα να τοποθετείται στη σωστή θέση στο αυτοκίνητο. Η επιλογή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τύπο του παιδικού καθίσματος και αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.
Px-20w37/46–Safety–Child seat and airbag
Τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω και ο αερόσακος δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Τοποθετείτε πάντοτε τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω στο πίσω κάθισμα αν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Αν στη θέση του συνοδηγού κάθεται κάποιο παιδί, μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά εάν ο αερόσακος ανοίξει.

Αν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος, τότε το παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα του συνοδηγού.

 Σημείωση

Οι κανονισμοί που αφορούν τη θέση των παιδιών στο αυτοκίνητο διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε τι προβλέπει η νομοθεσία.

 Προειδοποίηση

Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να στέκεται ή να κάθεται μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

 Προειδοποίηση

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα που τοποθετείται με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται με ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του - μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙΔΙ.

Ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Ετικέτα στο σκιάδιο του συνοδηγού.

Η προειδοποιητική ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού βρίσκεται στο σημείο που απεικονίζεται παραπάνω.