Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call* και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call1, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης, όταν ενεργοποιηθεί η αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης ή όταν πατηθεί το κουμπί SOS.

Το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να επικοινωνεί πρώτα με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση:
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί ΕπικοινωνίαVolvo On Call.
Επιλέξτε Προτερ τηλεφ κέντρου έναντι τηλεφ κέντρου Volvo, αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης.

 Σημείωση

Όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call, μεταδίδονται διάφορες πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν τον τηλεφωνητή(-τρια) του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης να στείλει την κατάλληλη βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Αν η επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης δεν είναι εφικτή, το αυτοκίνητο επικοινωνεί απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης.

Στη ρύθμιση για την επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης, δεν αποστέλλεται ο ίδιος αριθμός πληροφοριών. Αν η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το αυτοκίνητο δεν καλεί το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου A.