Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον Επίσημο Διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση (push message) στην εφαρμογή Volvo On Call.

Αν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί σύντομα, ειδοποιείται αυτόματα ένας τηλεφωνητής(-τρια) στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call1. Ο τηλεφωνητής(-τρια) επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον/την κάτοχο του αυτοκινήτου μέσω τηλεφώνου. Αν διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, μπορεί να ενεργοποιηθεί η ανίχνευση.

Αν ο συναγερμός απενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο-κλειδί, η υπηρεσία διακόπτεται.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Δεν ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B.