Φωνητική αναγνώριση

Αναγνώριση φωνής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Οι φωνητικές εντολές διευκολύνουν και βοηθούν τον οδηγό να μην αποσπάται, αλλά αντίθετα να επικεντρώνεται στην οδήγηση και να εστιάζει την προσοχή του στις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Προειδοποίηση

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον/στην οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo* , χωρίς να χρειάζεται να πάρει τα χέρια του/της από το τιμόνι. Τα δεδομένα εισόδου είναι σε μορφή διαλόγου με φωνητικές εντολές από το χρήστη και απαντήσεις που εκφωνεί το σύστημα. Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης χρησιμοποιεί το ίδιο μικρόφωνο με το σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® (βλ. Τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία - επισκόπηση) και οι απαντήσεις του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης ακούγονται από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

Εισαγωγή στη φωνητική αναγνώριση

Χειριστήρια στο τιμόνι.

Χειριστήρια στο τιμόνι.

Κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση
  • Πατήστε το κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση (1) για να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να αρχίσει ένας διάλογος με φωνητικές εντολές. Το σύστημα στη συνέχεια θα εμφανίσει τις εντολές, που χρησιμοποιούνται συνήθως, στην οθόνη στην κεντρική κονσόλα.

Πρέπει να θυμάστε τα εξής όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης:

  • Για μια εντολή - μιλήστε μετά τον ηχητικό τόνο, με κανονική φωνή σε κανονικό τέμπο.
  • Μην ομιλείτε όταν το σύστημα απαντά (το σύστημα δεν μπορεί να κατανοήσει τις εντολές σε αυτό το διάστημα).
  • Οι πόρτες, τα παράθυρα και η ηλιοροφή* του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά.
  • Αποφύγετε το θόρυβο υποβάθρου στο χώρο επιβατών.

Σημείωση

Εάν ο οδηγός δεν είναι σίγουρος ποια εντολή να χρησιμοποιήσει, μπορεί να πει "Βοήθεια" - από το σύστημα τότε ακούγονται μερικές διαφορετικές εντολές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τρέχουσα περίσταση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση ως εξής:

  • πείτε "Άκυρο"
  • Πατήστε το EXIT ή άλλο κουμπί κύριας πηγής (π.χ. MEDIA).

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές προς ένα κινητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να καταχωρηθεί και να συνδεθεί στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®. Εάν δοθεί μια τηλεφωνική εντολή χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, το σύστημα θα εμφανίσει σχετικό πληροφοριακό μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση και τη σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου, βλ. Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®.


Σας βοήθησε αυτό;