Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Ρεύμα φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται για φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας καθώς και για προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Το καλώδιο φόρτισης ανάμεσα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και μια πρίζα 230 VAC μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικά φορτία έντασης ρεύματος (6-16 A) μέσω της μονάδας ελέγχου.

Όταν το καλώδιο φόρτισης είναι ενεργοποιημένο, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα και στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου ανάβει μια λυχνία. Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας, αλλά χρησιμοποιείται και για τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 VAC ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη - υπάρχει κίνδυνος η πρίζα 230 VAC να υποστεί ζημιά. Πάντοτε πρέπει πρώτα να διακόπτετε τη φόρτιση και να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης έπειτα.

Η διάρκεια φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του αμπεράζ στη μονάδα ελέγχου.

Βλ. παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα:

Ένταση ρεύματος (A)

Χρόνος φόρτισης (ώρες)

6

7,5–10,0

10

4,5–7,0

16

4,0–5,5

Σημείωση

  • Εάν ο καιρός είναι πολύ ζεστός ή πολύ κρύος, ένα μέρος του ρεύματος φόρτισης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση/ψύξη της υβριδικής μπαταρίας και του χώρου επιβατών, με αποτέλεσμα η φόρτιση να διαρκεί περισσότερο.
  • Ο χρόνος φόρτισης παρατείνεται, εάν επιλεχθεί η λειτουργία προκαταρκτικού κλιματισμού. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται κυρίως από την εξωτερική θερμοκρασία.
Βύσμα καλωδίου φόρτισης και υποδοχή φόρτισης.

Βύσμα καλωδίου φόρτισης και υποδοχή φόρτισης.

Συνήθως σε ένα κύκλωμα ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται αρκετές συσκευές κατανάλωσης ισχύος 230 VAC, που σημαίνει ότι στην ίδια ασφάλεια αντιστοιχούν πρόσθετες συσκευές κατανάλωσης ισχύος (π.χ. φωτισμός, ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό δράπανο, κ.λπ.).

Παράδειγμα 1

Εάν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη 230 VAC/10 A και η μονάδα ελέγχου έχει ρυθμιστεί στα 16 A, τότε το αυτοκίνητο θα επιχειρήσει να αντλήσει 16 A από το ηλεκτρικό δίκτυο 230 VAC - μετά από λίγο η υπερφορτωμένη ασφάλεια 10 A για το ρευματοδότη θα ενεργοποιηθεί και η φόρτιση της μπαταρίας θα σταματήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, επαναρυθμίστε την ασφάλεια για την πρίζα και επιλέξτε ρεύμα φόρτισης χαμηλότερης έντασης στη μονάδα ελέγχου, βλ. Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - προετοιμασίες.

Παράδειγμα 2

Εάν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη 230 VAC/10 A και η μονάδα ελέγχου έχει ρυθμιστεί στα 10 A , τότε το αυτοκίνητο θα αντλήσει μόνο 10 A από το ηλεκτρικό δίκτυο 230 VAC. Εάν συνδέσετε κι άλλους καταναλωτές στον ίδιο ρευματοδότη (ή άλλο ρευματοδότη στο ίδιο κύκλωμα ασφάλειας), τότε υπάρχει κίνδυνος η ασφάλεια για το ρευματοδότη να υπερφορτωθεί και να ενεργοποιηθεί, οπότε η φόρτιση της μπαταρίας θα σταματήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, επαναρυθμίστε την ασφάλεια για την πρίζα/κύκλωμα ασφάλειας και επιλέξτε ρεύμα φόρτισης χαμηλότερης έντασης στη μονάδα ελέγχου - ή αποσυνδέστε τους άλλους καταναλωτές ρεύματος από την πρίζα.

Παράδειγμα 3

Εάν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη 230 VAC/10 A και η μονάδα ελέγχου έχει ρυθμιστεί στα 6 A , τότε το αυτοκίνητο θα αντλήσει μόνο 6 A από το ηλεκτρικό δίκτυο 230 VAC. Η φόρτιση της μπαταρίας θα διαρκέσει φυσικά περισσότερο, ωστόσο τότε μπορείτε να συνδέσετε κι άλλους καταναλωτές ταυτόχρονα στον ίδιο ρευματοδότη (ή κύκλωμα ασφάλειας) αρκεί το συνολικό φορτίο να μην υπερβαίνει το αμπεράζ του κυκλώματος της ασφάλειας.


Σας βοήθησε αυτό;