Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Φώτα θέσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα φώτα θέσης ανάβουν από τον διακόπτη προβολέων.

Διακόπτης προβολέων στη θέση φώτων θέσης.

Διακόπτης προβολέων στη θέση φώτων θέσης.

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση για (ταυτόχρονα ανάβει ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας).

Αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση κλειδιού II ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, τότε ανάβουν τα φώτα πορείας ημέρας αντί για τα μπροστινά φώτα θέσης.

Όταν είναι σκοτάδι και ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών, ανάβουν τα πίσω φώτα θέσης ως ειδοποίηση για τα επερχόμενα οχήματα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται ο διακόπτης ή σε ποια θέση κλειδιού βρίσκεται το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;