Σύστημα κλιματισμού

Σύστημα κλιματισμού - εντοπισμός βλαβών και επισκευή

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σέρβις και τυχόν επισκευή του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και επισκευή

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει φθορίζοντες παράγοντες ιχνηθέτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπεριώδες φως κατά τις εργασίες ανίχνευσης διαρροών.

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R134a. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.


Σας βοήθησε αυτό;