Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες από μέσα. Υπάρχει ηλεκτρική* και μηχανική κλειδαριά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ηλεκτρικά*

Οι ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν με τον διακόπτη ανάφλεξης σε οποιαδήποτε θέση μετά τη 0. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 λεπτά από τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα τεθεί εκτός λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξει κάποια πόρτα.

P5-1507 Door switch electric child lock

Κουμπί για την ηλεκτρική ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

Θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία ή γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης σε οποιαδήποτε θέση μετά τη 0.

Πατήστε το κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων της πόρτας του οδηγού.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Πίσω κλειδ ασφ παιδ Ενεργοποιημέν και η λυχνία στο κουμπί ανάβει - οι κλειδαριές είναι ενεργές.

Όταν η ηλεκτρική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένη, τότε:

  • μπορείτε να ανοίξετε τα πίσω παράθυρα μόνο από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού
  • οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα.

Για να απενεργοποιήσετε τις κλειδαριές:

Πατήστε το κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων της πόρτας του οδηγού.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Πίσω κλειδ ασφ παιδ Απενεργοποιημέν και η λυχνία στο κουμπί σβήνει - οι κλειδαριές είναι απενεργοποιημένες.

Όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας, η τρέχουσα ρύθμιση αποθηκεύεται – αν οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένες όταν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, η λειτουργία θα παραμείνει ενεργοποιημένη την επόμενη φορά που το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-15w19 - Childlock ON

Πίσω κλειδ ασφ παιδ Ενεργοποιημέν

Οι κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένες.

P5-15w19 - Childlock OFF

Πίσω κλειδ ασφ παιδ Απενεργοποιημέν

Οι κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά είναι απενεργοποιημένες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χειροκίνητα

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Με κλειδαριές ασφαλείας παιδιών. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις μη αυτόματες κλειδαριές θυρών.

Χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για να γυρίσετε το διακόπτη.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα.
Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι και οι δύο πίσω πόρτες ταυτόχρονα.
  • Τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν διαθέτουν μηχανικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.

Σας βοήθησε αυτό;