Υπολογιστής ταξιδίου

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ

Ενημερώθηκε 7/10/2020

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ

Για να μηδενίσετε τον χιλιομετρητή, χρησιμοποιήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

P5-1507-reset button left stalk on steering wheel

Μηδενίστε όλες τις πληροφορίες στον χιλιομετρητή TM (δηλ. διανυθείσα απόσταση, μέση κατανάλωση, μέση ταχύτητα και χρόνο οδήγησης) με ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού RESET στον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Με ένα στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού RESET μηδενίζεται μόνο η διανυθείσα απόσταση.

Ο χιλιομετρητής TA μπορεί να μηδενιστεί μόνο αυτόματα, όταν το αυτοκίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί τέσσερις ή περισσότερες ώρες.


Σας βοήθησε αυτό;