Πληροφορίες σχετικά με το Bi-Fuel

Μετάβαση στη λειτουργία με αέριο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στα αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel, υπάρχει ένας διακόπτης για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο (CNG - Compressed Natural Gas) και της λειτουργίας με βενζίνη. Βρίσκεται δίπλα στην κεντρική κονσόλα.

Χειρισμός

Πατήστε τον διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο και της λειτουργίας με βενζίνη.

Τη στιγμή που γίνεται η αλλαγή, μπορεί να ακούσετε ένα "κλικ" στον χώρο αποσκευών. Αυτό είναι φυσιολογικό - ο θόρυβος δημιουργείται όταν ανοίγουν οι βαλβίδες του δοχείου.

          

Ο διακόπτης έχει δύο θέσεις:

  • Η λυχνία BI-FUEL ανάβει με πράσινο χρώμα - το αυτοκίνητο κινείται με αέριο κίνησης
  • Η λυχνία BI-FUEL ανάβει με πορτοκαλί χρώμα - το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη (ο δείκτης καυσίμου για το αέριο κίνησης σβήνει).

Κατά την εκκίνηση, το αυτοκίνητο λειτουργεί πάντοτε με βενζίνη ακόμη κι αν έχει επιλεγεί η λειτουργία με αέριο. Όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία με αέριο - συνήθως εντός λίγων δευτερολέπτων από θερμή εκκίνηση.

Κατά την εκκίνηση όταν ο κινητήρας είναι κρύος, θα χρειαστεί περισσότερη ώρα μέχρι το αυτοκίνητο να μεταβεί στη λειτουργία με αέριο, ώστε να διασφαλιστούν οι χαμηλότερες δυνατές εκπομπές καυσαερίων.

προειδοποιητική λυχνία

Αν η προειδοποιητική λυχνία στον διακόπτη ανάψει, ή/και ακούσετε επαναλαμβανόμενα ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται σέρβις. Για να επιβεβαιώσετε την προειδοποίηση, πατήσετε τον διακόπτη και επισκεφθείτε το πλησιέστερο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;