Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της μεγάλης σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με προβολείς αλογόνου.

            

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λαμπτήρα περιστρέφοντάς τον αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον προς τα έξω.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.

Αντικαταστήστε το λαμπτήρα και ευθυγραμμίστε τον στο ντουί, και περιστρέψτε τον δεξιά για να ασφαλίσει. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;