Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - μεσαία σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της μεσαίας σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με προβολείς αλογόνου.

            

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.

Αφαιρέστε το λαμπτήρα πιέζοντας το ντουί προς τα κάτω.

Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα στο ντουί και ασφαλίστε τον στη θέση του. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;