Σύστημα κλιματισμού

Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και του συνοδηγού όταν κάνει κρύο.

Η τρέχουσα ρύθμιση θέρμανσης απεικονίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Η τρέχουσα ρύθμιση θέρμανσης απεικονίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Το κουμπί βρίσκεται σε διαφορετική θέση ανάλογα εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*, βλ. εικόνα.

          

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

  • Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβουν τρία πορτοκαλί πλαίσια στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας (βλ. εικόνα παραπάνω).
  • Χαμηλότερη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβουν δύο πορτοκαλί πλαίσια στην οθόνη.
  • Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβει ένα πορτοκαλί πλαίσιο στην οθόνη.
  • Απενεργοποιημένη θέρμανση - δεν ανάβει κανένα πλαίσιο.

Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα. Διαφορετικά μπορεί να υποστούν τραυματισμούς από εγκαύματα.

Αυτόματη έναρξη της θέρμανσης καθίσματος οδηγού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη έναρξη της θέρμανσης καθίσματος οδηγού, στο κάθισμα του οδηγού διοχετεύεται θερμότητα στη μέγιστη ένταση με την εκκίνηση του κινητήρα.

Η αυτόματη έναρξη εκτελείται όταν το αυτοκίνητο είναι κρύο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από +10 °C περίπου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;