Αλλαγή τροχών

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για την ανύψωση του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται ένας γρύλος, π.χ. για την αλλαγή ελαστικού.

Ο αυθεντικός γρύλος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού. Το σπείρωμα του γρύλου πρέπει να είναι πάντοτε καλά γρασαρισμένο.

Σημείωση

Ο συνήθης γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, για παράδειγμα για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού, αλλαγή σε χειμερινά/θερινά ελαστικά κ.λπ. Μόνο ο γρύλος για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση του αυτοκινήτου. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.

Εργαλεία - επανατοποθέτηση στη θέση τους

Πρέπει να επανατοποθετείτε τα εργαλεία και το γρύλο* στη θέση τους αφού τα χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει να αναδιπλώσετε το γρύλο στη σωστή θέση, για να εξοικονομήσετε χώρο.

Για να επανατοποθετήσετε το πλαίσιο αφρώδους υλικού και τον εφεδρικό τροχό, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία. Προσέξτε το βέλος στο επάνω πλαίσιο αφρώδους υλικού. Πρέπει να έχει φορά προς το αυτοκίνητο.

Σημαντικό

Τα εργαλεία και ο γρύλος* πρέπει να αποθηκεύονται στην ειδική θέση στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Σημείωση

Εάν η θυρίδα στο δάπεδο του χώρου αποσκευών δεν είναι κλειστή, το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων δεν λειτουργεί.


Σας βοήθησε αυτό;