Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
Διακόπτης
Καλώδιο
Υποδοχή φιάλης (πορτοκαλί τάπα)
Προστατευτική τάπα
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
Μανόμετρο

Σας βοήθησε αυτό;