Ρυθμιστής ταχύτητας

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

P5-1546-Speed limiter 2, buttons on sterring wheel and overview in driver display

Ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία. Η μικρότερη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 30 km/h (20 mph).

Πατήστε το κουμπί (1) ή (3) για να μεταβείτε με κύλιση στο σύμβολο για τον ρυθμιστή ταχύτητας (4).

Το σύμβολο έχει γκρι χρώμα – ο ρυθμιστής ταχύτητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι επιλεγμένος – πατήστε το κουμπί (2) στο τιμόνι, για να ενεργοποιηθεί.

Το σύμβολο έχει λευκό χρώμα – ο ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε λειτουργία και η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται ως η ανώτατη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;