Ρυθμιστής ταχύτητας

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας και να τον παρακάμψετε με το πεντάλ γκαζιού, χωρίς πρώτα να χρειάζεται να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής - π.χ. για να μπορέσει το αυτοκίνητο να επιταχύνει και να διαφύγει από μια κατάσταση.

Σε αυτή την περίπτωση, προχωρήστε ως εξής:

Πατήστε μέχρι τέρμα το πεντάλ γκαζιού και αφήστε το για να διακοπεί η επιτάχυνση, όταν επιτευχθεί η ταχύτητα που θέλετε.

Σε αυτό το πρόγραμμα, ο ρυθμιστής ταχύτητας παραμένει ενεργοποιημένος και το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού είναι ΛΕΥΚΟ.

Αφήστε εντελώς το πεντάλ γκαζιού όταν η προσωρινή επιτάχυνση ολοκληρωθεί.

Το αυτοκίνητο τότε φρενάρει αυτόματα από τον κινητήρα, μέχρι να επιβραδύνει σε ταχύτητα χαμηλότερη από την τελευταία αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;