Ηχοσύστημα

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 11/10/2020

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ο χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων γίνεται από την κεντρική οθόνη. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε ορισμένες λειτουργίες από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού ή με φωνητικό χειρισμό.

Το media player χρησιμοποιεί επίσης το ραδιόφωνο, που περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.

Έναρξη λειτουργίας της πηγής (πολυ)μέσων

P6-17w46-XC40-Application view (no CD)

Προβολή εφαρμογών. (Γενικευμένη εικόνα, οι βασικές εφαρμογές διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και το μοντέλο.)

Μνήμη USB

Εισάγετε το USB memory stick.

Ανοίξτε την εφαρμογή USB από την προβολή εφαρμογών.

Επιλέξτε τι θέλετε να αναπαραχθεί.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Mp3 player και iPod ®

Σημείωση

Για να αρχίσει η αναπαραγωγή από iPod, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή iPod (όχι το USB).

Όταν ως πηγή ήχου χρησιμοποιείται το iPod, η δομή μενού του συστήματος ήχου και πολυμέσων του αυτοκινήτου είναι παρόμοια με αυτή iPod.

Συνδέστε την πηγή (πολυ)μέσων.

Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη πηγή (πολυ)μέσων.

Ανοίξτε την εφαρμογή (iPod, USB) από την προβολή εφαρμογών.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην πηγή πολυμέσων.

Συνδέστε την πηγή (πολυ)μέσωνΣημειώστε ότι η συσκευή πρέπει να συνδεθεί για αναπαραγωγή πολυμέσων, προκειμένου να λειτουργεί η αναπαραγωγή μέσω Bluetooth..

Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη πηγή (πολυ)μέσων.

Ανοίξτε την εφαρμογή Bluetooth από την προβολή εφαρμογών.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Σημείωση

Ορισμένα τηλέφωνα προϋποθέτουν η ένταση του Bluetooth του τηλεφώνου να ρυθμιστεί χειροκίνητα στο 100%, προκειμένου η ένταση ήχου μέσα στο αυτοκίνητο να είναι ικανοποιητικά υψηλή. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει για κάθε συνδεδεμένο τηλέφωνο. Η ρύθμιση γίνεται μία φορά για τις τηλεφωνικές κλήσεις και μία φορά για τη συνεχή ροή (streaming) (πολυ)μέσων. Το σύστημα στη συνέχεια θα θυμάται τη ρύθμιση και δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε την επόμενη φορά που θα συνδεθεί το τηλέφωνο.

(Πολυ)μέσα με σύνδεση στο διαδίκτυο

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων από εφαρμογές που συνδέονται στο διαδίκτυο:

Συνδέστε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Ανοίξτε την τρέχουσα εφαρμογή από την προβολή εφαρμογών.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Διαβάστε την ξεχωριστή ενότητα πώς γίνεται η λήψη (download) των εφαρμογών.

Βίντεο

Συνδέστε την πηγή (πολυ)μέσων.

Ανοίξτε την εφαρμογή USB από την προβολή εφαρμογών.

Πατήστε στον τίτλο του στοιχείου, που θέλετε, για αναπαραγωγή.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Apple CarPlay

Το CarPlay περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.

Android Auto

Το Android Auto περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.


Σας βοήθησε αυτό;