Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης, που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Προειδοποίηση

Η φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε γειωμένες και εγκεκριμένες πρίζες 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος). Αν η τάση της πρίζας ή του κυκλώματος της ασφάλειας δεν είναι γνωστή, ζητήστε από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο να ελέγξει την τάση. Η φόρτιση με υπέρβαση της τάσης κυκλώματος της ασφάλειας μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ζημιά στο κύκλωμα της ασφάλειας.

Προειδοποίηση

  • Η προστασία του καλωδίου φόρτισης από υπέρταση συμβάλλει στην προστασία του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρατηρηθεί υπερφόρτωση.
  • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πρίζες με εμφανή φθορά ή ζημιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.
  • Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης σε μπαλαντέζα.
  • Η συντήρηση ή η αντικατάσταση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό σέρβις της Volvo.
  • Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης που δεν είναι συνιστώμενο.
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εξωτερικός χρονοδιακόπτης ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότης.
  • Ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας ή περισσότεροι αντάπτορες.

Σημαντικό

Ο διακόπτης γείωσης δεν προστατεύει την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος)/ηλεκτρική εγκατάσταση.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable

Λυχνία LED μονάδας ελέγχουLED (Light Emitting Diode).

Λυχνία LED

Αν ο ενσωματωμένος διακόπτης γείωσης της μονάδας ελέγχου ενεργοποιηθεί, τότε η λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα - ελέγξτε την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος).

P6-2017- XC40H Control unit current

Σημαντικό

  • Ελέγξτε το αμπεράζ της πρίζας.
  • Όταν έχετε συνδέσει άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο ίδιο κύκλωμα ασφάλειας, πρέπει να τον αποσυνδέσετε αν υπερβαίνει το συνολικό φορτίο.
  • Μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης, αν η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.

Σας βοήθησε αυτό;