Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού για το μπροστινό κάθισμα

Ρύθμιση θερμοκρασίας για το μπροστινό κάθισμα

Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση θερμοκρασίας για το μπροστινό κάθισμα

Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των μπροστινών καθισμάτων.

P5-1507–Climate–Buttons temperature

Κουμπιά θερμοκρασίας στη γραμμή κλιματισμού.

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερής ή δεξιάς πλευράς στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης για να εμφανιστούν τα χειριστήρια.

P5-1507–Climate–Temperature regulation

Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

  • σύρετε το χειριστήριο μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία, ή
  • πατήστε +/ για να αυξηθεί/μειωθεί η θερμοκρασία σταδιακά.

Η θερμοκρασία αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.


Σας βοήθησε αυτό;