Μπαταρία

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αλλαχθεί όταν αποφορτιστεί.

Σημείωση

Όλες οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει στο τέλος να αντικαθίστανται (δεν ισχύει για το Key Tag). Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα πόσο συχνά χρησιμοποιείται το όχημα/κλειδί.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Η μπαταρία για το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αντικατασταθεί αν

  • ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και εμφανίζεται το μήνυμα ΜπατΚλειδ αυτ εξασθ στην οθόνη του οδηγού
  • οι κλειδαριές δεν αποκρίνονται επανειλημμένα στα σήματα από το τηλεχειριστήριο-κλειδί σε απόσταση 20 μέτρων (65 πόδια) από το αυτοκίνητο.

Σημείωση

Προσπαθείτε πάντοτε να βρίσκεστε πιο κοντά στο αυτοκίνητο και κάντε άλλη μια προσπάθεια ξεκλειδώματος.

Η μπαταρία στο κλειδί χωρίς κουμπιάΠαρέχεται με αυτοκίνητα που διαθέτουν κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless*. (Key Tag) δεν αντικαθίσταται - μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο κλειδί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημαντικό

Αν το Key Tag αποφορτιστεί, πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Το κλειδί πρέπει να διαγραφεί από το αυτοκίνητο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου μέσω εφεδρικής εκκίνησης.

Άνοιγμα του κλειδιού και αντικατάσταση της μπαταρίας

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί με το μπροστινό άκρο ορατό και το λογότυπο της Volvo στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση - σύρετε το κουμπί στο κάτω άκρο από το μπρελόκ προς τα δεξιά. Σύρετε το κέλυφος της μπροστινής πλευράς μερικά χιλιοστά προς τα πάνω.

Το κέλυφος τότε θα αποσπαστεί και μπορείτε να το βγάλετε από το κλειδί.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Γυρίστε το κλειδί, μετακινήστε το κουμπί στο πλάι και σύρετε το πίσω κέλυφος μερικά χιλιοστά προς τα πάνω.

Το κέλυφος τότε θα αποσπαστεί και μπορείτε να το βγάλετε από το κλειδί.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο για να περιστρέψετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα αριστερά μέχρι τα σημάδια να συναντηθούν στο κείμενο OPEN.

Ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα της μπαταρίας πιέζοντας π.χ. με το νύχι σας μέσα στην εγκοπή.

Στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας ανασηκώνοντάς το.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Η θετική (+) πλευράς της μπαταρίας είναι στραμμένη προς τα πάνω. Στη συνέχεια ανασηκώστε προσεκτικά την μπαταρία για να την αποσπάσετε όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις καινούργιες μπαταρίες και τις επιφάνειες επαφής τους με τα δάχτυλά σας, διότι μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με την πλευρά (+) προς τα πάνω. Αποφύγετε να πιάνετε τις επαφές της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με τα δάχτυλά σας.

Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή με την ακμή προς τα κάτω. Στη συνέχεια σύρετε την μπαταρία προς τα εμπρός έτσι, ώστε να ασφαλίσει κάτω από τις δύο πλαστικές ασφάλειες.

Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω ώστε να ασφαλίσει κάτω από την επάνω μαύρη πλαστική ασφάλεια.

Σημείωση

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες με την ένδειξη CR2032, 3 V.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά οι μπαταρίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο τηλεχειριστήριο-κλειδί να πληρούν το UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Οι εργοστασιακές μπαταρίες ή οι μπαταρίες που αντικαθιστώνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και περιστρέψτε το δεξιά μέχρι το σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το κείμενο CLOSE.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Επανατοποθετήστε το κέλυφος της πίσω πλευράς και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Στη συνέχεια σύρετε το κέλυφος πίσω στη θέση του.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλίσει.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί ανάποδα και επανατοποθετήστε το κέλυφος της μπροστινής πλευράς πιέζοντάς το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Στη συνέχεια σύρετε το κέλυφος πίσω στη θέση του.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει ασφαλίσει.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά με τη σωστή πολικότητα. Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να μην προκληθεί διαρροή από την μπαταρία και ζημιά. Οι μπαταρίες με ζημιά ή διαρροές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό λόγω διαβρωτικού υγρού κατά την επαφή με το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν πιάνετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.

  • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
  • Μην αφήνετε τις μπαταρίες οπουδήποτε, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάποσης από παιδιά ή κατοικίδια.
  • Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ή να έρχονται σε επαφή με ακάλυπτη φλόγα.
  • Μη φορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Πριν από τη χρήση, το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να ελέγχεται για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς. Αν διαπιστωθεί ζημιά, π.χ. αν το καπάκι της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Φυλάσσετε τα ελαττωματικά προϊόντα μακριά από παιδιά.

Σημαντικό

Φροντίστε οι αποφορτισμένες μπαταρίες να απορριφθούν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.


Σας βοήθησε αυτό;