Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

7 Αποτελέσματα

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACC), ο οδηγός μπορεί να μεταβαίνει εναλλάξ μεταξύ Cruise Control (CC) και ACC.

Cruise control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Cruise control (CC) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Ενεργοποίηση και έναρξη του Cruise Control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία Cruise control (CC) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του cruise control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control Cruise Control — CC.

Διαχείριση της ταχύτητας για το cruise control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Cruise control (CC).

Επανενεργοποίηση του Cruise control από την κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Απενεργοποίηση του Cruise control και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.