Μονάδα κάμερας και ραντάρ

Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας

Η μονάδα κάμερας έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Κακή ορατότητα

Η κάμερα έχει παρόμοιους περιορισμούς με το ανθρώπινο μάτι, δηλ. δεν μπορεί να "δει" καλά για παράδειγμα σε έντονη χιονόπτωση ή βροχόπτωση, πυκνή ομίχλη ή δυνατό αέρα με σκόνη και χιονοθύελλες. Σε αυτές τις συνθήκες, οι λειτουργίες των συστημάτων που εξαρτώνται από την κάμερα μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά ή να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Το δυνατό κόντρα φως, οι αντανακλάσεις, το χιόνι, ο πάγος ή η βρομιά στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή οι ασαφείς διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπορούν επίσης να υποβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία της κάμερας όταν χρησιμοποιείται για να σαρώσει το οδόστρωμα και για να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές, ευμεγέθη ζώα, και άλλα οχήματα.

Μονάδα που εμποδίζεται

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera

Η περιοχή που επισημαίνεται πρέπει να διατηρείται καθαρή, χωρίς αυτοκόλλητα, αντικείμενα, αντιηλιακές μεμβράνες, κ.λπ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου..

Η μονάδα της κάμερας είναι τοποθετημένη μέσα στο επάνω τμήμα του παρμπρίζ μαζί με τη μονάδα ραντάρ του αυτοκινήτου.

Σημαντικό

Μην τοποθετείτε, κολλάτε ή στερεώνετε αντικείμενα στην εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ μπροστά ή γύρω από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ — κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις λειτουργίες που εξαρτώνται από την κάμερα και το ραντάρ.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι λειτουργίες θα υποβαθμιστούν, θα απενεργοποιηθούν πλήρως ή δεν θα αποκρίνονται σωστά.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί αυτό το σύμβολο και το μήνυμα "Αισθητήρ. παρμπρίζ Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου", σημαίνει ότι η μονάδα κάμερας και ραντάρ δεν μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα, δικυκλιστές, πεζούς και μεγαλόσωμα ζώα μπροστά από το αυτοκίνητο και ότι οι λειτουργίες της κάμερας και του ραντάρ του αυτοκινήτου μπορεί να έχουν διακοπεί, να βρίσκονται σε έκπτωση, να έχουν απενεργοποιηθεί εντελώς ή να μην αποκρίνονται σωστά.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται παραδείγματα πιθανών αιτιών για την εμφάνιση του μηνύματος, μαζί με τις κατάλληλες ενέργειες.

Αιτία

Ενέργεια

Η επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τις μονάδες κάμερας και ραντάρ είναι βρόμικη ή έχει καλυφθεί με πάγο ή χιόνι.

Καθαρίστε τη βρομιά, τον πάγο και το χιόνι από την επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Η πυκνή ομίχλη και η έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση μπορεί να εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.

Το νερό ή το χιόνι από το οδόστρωμα εκτινάσσεται και εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν το οδόστρωμα είναι πολύ βρεγμένο ή καλυμμένο με χιόνι.

Έχει συσσωρευτεί βρομιά ανάμεσα στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ και τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Επισκεφτείτε ένα συνεργείο για τον καθαρισμό του παρμπρίζ, στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της μονάδας - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Έντονο κόντρα φως

Καμία ενέργεια. Η μονάδα της κάμερας επαναρυθμίζεται αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι πιο ευνοϊκές.

Σημείωση

Διατηρείτε το παρμπρίζ καθαρό μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Υψηλή θερμοκρασία

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η μονάδα κάμερας και ραντάρ μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά επί 15 λεπτά περίπου από την στιγμή που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, για να προστατευτεί το ηλεκτρονικό σύστημα της κάμερας. Η μονάδα κάμερας και ραντάρ επανεκκινείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία μειωθεί επαρκώς.

Ζημιά στο παρμπρίζ

Σημαντικό

Αν στο παρμπρίζ, μπροστά από οποιοδήποτε από τα δύο "παράθυρα" της μονάδας κάμερας και ραντάρ, υπάρχει σπάσιμο, χαραγή ή σημάδι από πέτρα που καλύπτει επιφάνεια περίπου 0,5 Χ 3,0 mm (0,02 Χ 0,12 in.) ή μεγαλύτερη, πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για αντικατάσταση του παρμπρίζ – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αν δεν επισκευαστεί, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των συστημάτων υποστήριξης οδηγού που χρησιμοποιούν τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι λειτουργίες θα υποβαθμιστούν, θα απενεργοποιηθούν πλήρως ή δεν θα αποκρίνονται σωστά.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης, ανεπάρκειας ή υποβάθμισης της λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης οδηγού που χρησιμοποιούν τη μονάδα ραντάρ, ισχύουν επίσης τα εξής:

  • Η Volvo συνιστά τα σπασίματα, οι χαραγές και τα σημάδια από πέτρες στην περιοχή μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ να μην επιδιορθώνονται. Αντί αυτού, πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το παρμπρίζ.
  • Πριν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για να βεβαιωθείτε ότι έχει παραγγελθεί και θα τοποθετηθεί το σωστό παρμπρίζ.
  • Κατά την αντικατάσταση, πρέπει να τοποθετηθούν οι ίδιοι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ, εγκεκριμένοι από τη Volvo.

Σημαντικό

Όταν το παρμπρίζ αντικατασταθεί, η μονάδα κάμερας και ραντάρ πρέπει να επαναβαθμονομηθεί στο συνεργείο για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα όλων των συστημάτων που βασίζονται στην κάμερα και το ραντάρ. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;