Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSIRoad Sign Information) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παραδείγματα περιπτώσεων που μπορεί να υποβαθμίσουν τη λειτουργία RSI είναι τα εξής:

 • Ξεθωριασμένα σήματα
 • Σήματα τοποθετημένα πάνω σε στροφή
 • Σήματα που έχουν περιστραφεί ή υποστεί ζημιά
 • Σήματα τοποθετημένα σε σημεία ψηλότερα από το επίπεδο του δρόμου
 • Σήματα που κρύβονται πλήρως/μερικώς ή που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά
 • σήματα εντελώς ή μερικώς καλυμμένα από πάγο, χιόνι ή/και βρομιά
 • οι ψηφιακοί οδικοί χάρτες

  Σε αυτοκίνητα με Sensus Navigation*.

  είναι παρωχημένοι, ανακριβείς ή δεν περιέχουν πληροφορίες ταχύτητας

  Δεν υπάρχει χαρτογραφικό υλικό με πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας για όλες τις περιοχές.

  .

Σημείωση

Η λειτουργία RSI μπορεί να ερμηνεύσει ορισμένους τύπους βάσης ποδηλάτων, που συνδέονται στον ρευματοδότη για τα τρέιλερ, ως συνδεδεμένο τρέιλερ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανιστούν λανθασμένες πληροφορίες ταχύτητας.

Σημείωση

Η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας του αυτοκινήτου, που έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς, βλ. ενότητα "Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας".


Σας βοήθησε αυτό;