Ρυθμιστής ταχύτητας

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

P5-1546-SL rattknappar-1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Για να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής:

Πατήστε το κουμπί (2) στο τιμόνι.

Οι ενδείξεις και τα σύμβολα του ρυθμιστή ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού αλλάζουν χρώμα από ΛΕΥΚΟ σε ΓΚΡΙ - ο ρυθμιστής ταχύτητας πλέον απενεργοποιείται προσωρινά και ο οδηγός μπορεί να υπερβεί την ανώτατη ταχύτητα.

Προσωρινή απενεργοποίηση με το πεντάλ γκαζιού

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας και να τον παρακάμψετε με το πεντάλ γκαζιού, χωρίς πρώτα να χρειάζεται να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής - π.χ. για να μπορέσει το αυτοκίνητο να επιταχύνει και να διαφύγει από μια κατάσταση.

Σε αυτή την περίπτωση, προχωρήστε ως εξής:

Πατήστε μέχρι τέρμα το πεντάλ γκαζιού και αφήστε το για να διακοπεί η επιτάχυνση, όταν επιτευχθεί η ταχύτητα που θέλετε.

Σε αυτό το πρόγραμμα, ο ρυθμιστής ταχύτητας παραμένει ενεργοποιημένος και το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού είναι ΛΕΥΚΟ.

Αφήστε εντελώς το πεντάλ γκαζιού όταν η προσωρινή επιτάχυνση ολοκληρωθεί.

Το αυτοκίνητο τότε φρενάρει αυτόματα από τον κινητήρα, μέχρι να επιβραδύνει σε ταχύτητα χαμηλότερη από την τελευταία αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;