Ρυθμιστής ταχύτητας

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του ρυθμιστή ταχύτητας:

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του ρυθμιστή ταχύτητας:

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SLΡυθμιστής ταχύτητας) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Μετάβαση του ρυθμιστή ταχύτητας σε κατάσταση αναμονής

P5-1546-SL rattknappar-2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Πατήστε (1) ή (3) για να μεταβείτε στη λυχνία/λειτουργία για τον ρυθμιστή ταχύτητας (4).

Εμφανίζεται η λυχνία (4) και ο ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Θέστε σε λειτουργία τον ρυθμιστή ταχύτητας.

Ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία. Η μικρότερη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 30 km/h (20 mph).

Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζεται η λυχνία - πατήστε το κουμπί (2) στο τιμόνι.

Ο ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε λειτουργία και η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται ως η μέγιστη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;