Κιβώτιο ταχυτήτων

Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη σχέση έτσι, ώστε η οδήγηση να είναι η βέλτιστη δυνατή. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

P5-1519-XC90-Hybrid gear shifter with gear shift modes

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη θέση του επιλογέα ταχυτήτων:

P, R, N, D ή B.

Κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, εμφανίζεται επίσης η τρέχουσα σχέση (1-8).

Αλλαγή σχέσης

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τύπου Shift-by-wire, όπου η αλλαγή σχέσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά αντί μηχανικά. Αυτό σημαίνει ευκολότερες αλλαγές ταχυτήτων και πιο διακριτές θέσεις σχέσεων.

Για να αλλάξετε σχέση, πατήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

P5-1746-All hybrid- Gear shifter RNDB

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Θέση στάθμευσης - P

P5-1746-All hybrid- Gear shifter P

Η θέση στάθμευσης ενεργοποιείται μέσω του κουμπιού P, που βρίσκεται δίπλα στον επιλογέα ταχυτήτων.

Επιλέξτε τη θέση P όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο ή κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση στάθμευσης.

Για να επιλέξετε μια άλλη σχέση όταν είναι επιλεγμένη η θέση στάθμευσης, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Για τη στάθμευση - πρώτα ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση στάθμευσης.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Δεν αρκεί να επιλέξετε σχέση ή τη θέση P αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

Σημείωση

Ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P για να μπορέσει το αυτοκίνητο να κλειδωθεί και να οπλίσει ο συναγερμός.

Λειτουργίες βοήθειας

Το σύστημα θα επιλέξει τη θέση P αυτόματα:

  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας ενώ είναι επιλεγμένη η θέση D ή R.
  • αν ο οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας και ανοίξει την πόρτα του οδηγού, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία και ο επιλογέας ταχυτήτων σε οποιαδήποτε θέση εκτός από P.

Για να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο χωρίς να έχετε προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας και με την πόρτα ανοικτή - μετακινήστε τον επιλογέα, από τη θέση P, στη θέση R ή D ξανά.

Αν ο κινητήρας σβήσει με επιλεγμένη τη νεκρά, το κιβώτιο δεν μεταβαίνει αυτόματα στη θέση P. Αυτό γίνεται, ώστε να μπορείτε να πλύνετε το αυτοκίνητο σε πλυντήρια αυτοκινήτων στα οποία το αυτοκίνητο πρέπει να κυλά στον χώρο πλύσης.

Όπισθεν - R

Επιλέξτε τη θέση R για να κινηθείτε με την όπισθεν. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε την όπισθεν.

Νεκρά - N

Σε αυτή τη θέση δεν είναι επιλεγμένη καμία ταχύτητα και μπορείτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, εάν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να μπορέσετε να επιλέξετε, από τη νεκρά, άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε σχέση από R σε D.

Θέση πέδησης - B

Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση B οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε. Στη θέση B, επενεργεί η πέδηση του αυτοκινήτου από το ηλεκτρομοτέρ όταν αφήσετε το πεντάλ γκαζιού ενώ η υβριδική μπαταρία φορτίζει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες να επαναφορτιστεί η υβριδική μπαταρία, καθώς η φόρτιση εκτελείται επίσης χωρίς ο οδηγός να πατά το πεντάλ φρένων.

P5-1519-XC90 Hybrid gear shift B-mode in DIM

Θέση B στην οθόνη του οδηγού.

Από τη θέση B, μπορείτε να επιλέγετε χειροκίνητα χαμηλότερες σχέσεις. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η σχέση (1 - 8) που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω μία φορά για να επιλέξετε την αμέσως χαμηλότερη σχέση.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω μία φορά ακόμη για να επιλέξτε ακόμα χαμηλότερη σχέση.

Για να μπορέσετε να επιλέξετε χειροκίνητα υψηλότερη σχέση, το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός για να επιλεγεί ξανά η θέση D.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση αν η ταχύτητα μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το στολάρισμα του κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;