Αποθηκευτικός χώρος και χώρος επιβατών

Ρευματοδότης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρευματοδότης

Υπάρχουν δύο ρευματοδότες 12 V και ένας ρευματοδότης 230 V* στην επιμήκη κονσόλα, καθώς και ένας ρευματοδότης 12 V* στον χώρο αποσκευών.

Αν προκύψει πρόβλημα με κάποιον ρευματοδότη, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ρευματοδότης 12 V

P5-1746-12 V outlet tunnel console front

Ρευματοδότης 12 V στην επιμήκη κονσόλα, μπροστινό κάθισμα.

Οι ρευματοδότες 12 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα συμβατά αξεσουάρ, π.χ. music player, ψυγείο και κινητό τηλέφωνο.

P5-1507–Interior–12 V outlet tunnel console rear

Ρευματοδότης 12 V στην επιμήκη κονσόλα, δεύτερη σειρά καθισμάτων.

P5-1507–Interior–12 V outlet storage

Ρευματοδότης 12 V στον χώρο αποσκευών*.

Ρευματοδότης υψηλής τάσης*

P5-1507–Interior–230 V outlet tunnel console rear

Ρευματοδότης στην επιμήκη κονσόλα, δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Ο ρευματοδότης υψηλής τάσης* μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα συμβατά αξεσουάρ, π.χ. φορτιστή ή φορητό υπολογιστή.

Ένδειξη κατάστασης, ρευματοδότης υψηλής τάσης

Η λυχνία LEDLED (Light Emitting Diode) στον ρευματοδότη δείχνει την κατάσταση του ρευματοδότη.

Ένδειξη κατάστασης

Αιτία

Ενέργεια

Λυχνία σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα

Ο ρευματοδότης τροφοδοτεί με ρεύμα μια συνδεδεμένη συσκευή.

Κανένα.

Λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Η θερμοκρασία του μετασχηματιστή τάσης του ρευματοδότη είναι πολύ υψηλή (επειδή, για παράδειγμα, το αξεσουάρ αντλεί πολύ ρεύμα ή ο χώρος επιβατών είναι πολύ ζεστός).

Αφαιρέστε το βύσμα και αφήστε τον μετασχηματιστή τάσης να κρυώσει, πριν εισάγετε ξανά το βύσμα.

Το συνδεδεμένο αξεσουάρ αντλεί πολύ ρεύμα (διακοπτόμενα ή συνεχώς) ή είναι ελαττωματικό.

Κανένα. Το αξεσουάρ δεν μπορεί να συνδεθεί στον ρευματοδότη.

Σβηστή λυχνία

Ο ρευματοδότης δεν ανιχνεύει ότι έχει συνδεθεί βύσμα.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει συνδεθεί σωστά στον ρευματοδότη.

Ο ρευματοδότης δεν είναι ενεργός.

Ρυθμίστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη μικρότερη θέση του διακόπτη ανάφλεξης I.

Ο ρευματοδότης ήταν ενεργός αλλά τώρα είναι απενεργοποιημένος.

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία ή/και φορτίστε την μπαταρία.


Σας βοήθησε αυτό;