Φόρτωση

Τοποθέτηση και αφαίρεση των πλεγμάτων ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τοποθέτηση και αφαίρεση των πλεγμάτων ασφαλείας*

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε κατοικίδια που βρίσκονται στον χώρο αποσκευών να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών.

Το πλέγμα ασφαλείας έχει υποβληθεί σε δοκιμές συγκρούσεων σύμφωνα με το πρότυπο ECE R17 όπως απαιτείται από το νόμο και πληροί τις απαιτήσεις αντοχής της Volvo.

P5-1717-XC90-Safety grille overview

Για λόγους ασφαλείας, το πλέγμα ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται πάντοτε σωστά.

Προειδοποίηση

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος να παραμείνει μέσα στον χώρο αποσκευών ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Και αυτό για να αποφευχθεί τραυματισμός λόγω δυνατού φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Το πλέγμα ασφαλείας αποτελείται από το πλέγμα και δύο εξαρτήματα στερέωσης. Κάθε εξάρτημα στερέωσης διαθέτει μια τάπα και επίσης υπάρχουν δύο πλαστικά καλύμματα για το πλέγμα ασφαλείας.

Προειδοποίηση

Το πλέγμα ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην πίσω θέση που περιγράφεται εδώ. Τα σημεία στερέωσης οροφής πίσω από τα μπροστινά καθίσματα δεν προορίζονται για το πλέγμα ασφαλείας.

Προειδοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, η τρίτη σειρά καθισμάτωνΙσχύει για 7-θέσια αυτοκίνητα. πρέπει να είναι αναδιπλωμένη όταν είναι τοποθετημένο το πλέγμα ασφαλείας στο αυτοκίνητο.

Σημαντικό

Το προστατευτικό πλέγμα δεν μπορεί να είναι τοποθετημένο ταυτόχρονα με το κάλυμμα του χώρου αποσκευών.

Τοποθέτηση

Κατεβάστε το πίσω κάθισμα και στη συνέχεια τραβήξτε πάνω το πλέγμα ασφαλείας μέσα από κάποια πίσω πόρτα ή μέσα από την πόρτα του χώρου αποσκευών - η καμπυλωτή/κυρτή πλευρά του πλέγματος πρέπει να είναι στραμμένη προς τον χώρο αποσκευών ενώ τα άγκιστρα σε κάθε πλευρά να είναι στραμμένα προς τα πάνω. Τα εξαρτήματα στερέωσης και τα πλαστικά καλύμματα δεν χρησιμοποιούνται σε αυτό το στάδιο.

P5-1507 Protection grid step 1

Οδηγήστε ένα από τα άγκιστρα του πλέγματος ασφαλείας στο μεγαλύτερο άνοιγμα στο σημείο στερέωσης στην οροφή (1).

Πιάστε το πλέγμα κοντά στο άγκιστρο και τραβήξτε/σύρετέ το προς το μικρότερο άνοιγμα (2).

Το άγκιστρο έχει πλέον στερεωθεί στην τερματική θέση του σημείου στερέωσης στην οροφή.

Επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται στο σημείο 2 παραπάνω, για να στερεώσετε το άλλο άγκιστρο στο σημείο στερέωσης στην άλλη πλευρά.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα του πλέγματος ασφαλείας έχουν στερεωθεί σωστά στα σημεία στερέωσης της οροφής, για να μην υπάρχει κίνδυνος το πλέγμα ασφαλείας να βγει από τη θέση του.

P5-1507 Protection grid step 2

Αγκιστρώστε το εξάρτημα στερέωσης μέσα από τον κρίκο στερέωσης φορτίου στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης από κάτω και οδηγήστε το βιδωτό τμήμα μέσα από την κάτω οπή σύνδεσης του πλέγματος φορτίου (1).

Σύρετε ένα πλαστικό κάλυμμα πάνω στο βιδωτό τμήμα του εξαρτήματος στερέωσης - η φλάντζα του καλύμματος πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω - και οδηγήστε το προς τα κάτω μέσα από την οπή. Στη συνέχεια βιδώστε την τάπα μέχρι το κάτω άκρο της να βρίσκεται περίπου 5 mm από το πλέγμα (2).

Επαναλάβετε τα βήματα στο σημείο 4 στην άλλη πλευρά.

Κεντράρετε το πλέγμα ασφαλείας και στη συνέχεια σφίξτε τα δύο εξαρτήματα στερέωσης εναλλάξ μέχρι το πλέγμα να ασφαλίσει σωστά.

Αφαίρεση

Αφαιρέστε το πλέγμα ασφαλείας ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα αντίστροφα.

Λάβετε υπόψη σας ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα στερέωσης πριν αφαιρέσετε τα πλαστικά καλύμματα από τις οπές στο πλέγμα.


Σας βοήθησε αυτό;